Informasjon kjøkkenhette/ventilator

Under kan du finne informasjon om kjøkkenhette/ventilator. Det er viktig at du som beboer leser gjennom dette før du vurderer å gjøre endringer på kjøkkenet ditt. 

Som det er presisert i skrivet under er det i borettslaget ikke tillatt med aktive avtrekksvifter (dvs med motor/egen vifte). Styret gjennomfører kontroller av dette, og du vil bli bedt om å skifte ut viften hvis det oppdages at denne har blitt erstattet med en aktiv vifte. 

Kjøkkenhette/ventilator