Kontaktpersoner i boligselskapet

Bilde av Hans-Jørgen Hermansen

Hans-Jørgen Hermansen

Rolle: Leder
Bilde av Julie Sande Jeppesen

Julie Sande Jeppesen

Rolle: Nestleder
Bilde av Per Gunnar Veltun

Per Gunnar Veltun

Rolle: Styremedlem
Bilde av Bjørn Gunnar Throndsen

Bjørn Gunnar Throndsen

Rolle: Styremedlem
Bilde av Bettina Langli

Bettina Langli

Rolle: Styremedlem
Bilde av Wenche Malland

Wenche Malland

Rolle: Varamedlem
Bilde av Lynetta Taylor Hansen

Lynetta Taylor Hansen

Rolle: Varamedlem
Bilde av Marianne Køien Paulsen

Marianne Køien Paulsen

Rolle: Varamedlem
;