Kontaktpersoner i boligselskapet

Bilde av Hans-Jørgen Hermansen

Hans-Jørgen Hermansen

Rolle: Leder
Bilde av Julie Sande Jeppesen

Julie Sande Jeppesen

Rolle: Nestleder
Bilde av Per Gunnar Veltun

Per Gunnar Veltun

Rolle: Styremedlem
Bilde av Steen Kjær Poulsen

Steen Kjær Poulsen

Rolle: Styremedlem
Bilde av Bettina Langli

Bettina Langli

Rolle: Styremedlem
Bilde av Margareth Dahler

Margareth Dahler

Rolle: Varamedlem
Bilde av Johan Thomassen Hjulstad

Johan Thomassen Hjulstad

Rolle: Varamedlem
Bilde av Bjørn Gunnar Throndsen

Bjørn Gunnar Throndsen

Rolle: Varamedlem
;