HVORDAN KONTAKTE STYRET?

Alle saker til styret skal være skriftlig (e-post eller brev).

E-postadresse: styret@engaborettslag.no

Brev legges i styrets postkasse i oppgang A

Ved saker som krever øyeblikkelig behandling,  for eksempel ved heisfeil, varme, vann, alarmer og lignende, ber vi dere kontakte styreleder på telefon 938 42 336