26 sep 2019

Innføring av parkeringskontroll

Etter 1. oktober (når nye skilt er på plass) blir det kontroll med parkeringen på våre plasser.

I forbindelse med dette blir alle permanente og midlertidige parkeringskort byttet ut. Hver leilighet tildeles ett permanent kort og et antall besøksparkeringskort. Ved behov kan flere besøksparkeringskort rekvireres hos styret.

Besøksparkeringskortene gis en gyldighet på tre døgn. Dette er å forstå slik: Med et kort som er utfylt med dato gjelder parkeringstillatelsen fra kl. 00:00 den påførte datoen til kl. 24:00 på den tredje dagen. Deretter må det eventuelt fylles ut et nytt kort for at parkeringen skal være gyldig. Som besøksparkering regnes også biler fra firmaer som den enkelte har gjort avtale med i forbindelse med servicearbeid etc.
 

Det er MEGET viktig at beboere og gjester som parkerer på våre plasser har permanent kort eller riktig utfylt besøksparkeringskort synlig i frontvinduet!