Skadesløshetserklæring ang. "lokket" over Gjøvikbanen

Som kjent oppnådde Enga enighet med OBOS om ansvarsplassering i forbindelse med Gjøvik-tunnelen. Nedenfor finner du link til brevet fra borettslagets advokat, Heikki Giverholt. I brevet fra Giverholt følger avtalen som er inngått mellom Enga borettslag og OBOS. Styret er svært fornøyd med resultatet Giverholt har oppnådd.

Brevet som inneholder avtalen mellom Enga Borettslag og OBOS