Oversikt over omsetning av leiligheter

Pris for leiligheter som omsettes er offentlig informasjon. Da det kan ha interesse for andelseiere i borettslaget vårt å følge med på markedsprisene, vil vi fortløpende informere om hva våre leiligheter omsettes for.

Overtakelse

Dato

Størrelse / etg.

Pris inkl. andel av fellesgjeld

01.03.2012

3-roms / 76 kvm 2. etg.

Kr. 3.400.000,-

05.03.2012

2-roms / 45 kvm 5. etg.

Kr. 2.137.000,-

30.11.2012

2-roms / 45 kvm 7. etg.

Kr. 2.530.000,-

03.12.2012

2-roms / 45 kvm 6.etg.

Kr. 2.493.000,-

01.03.2013

2-roms / 54 kvm 3.etg.

Kr. 2.443.000,-

17.06.2013

3-roms / 76 kvm 6. etg.

Kr. 3.540.000,-

01.05.2014

2-roms/45 kvm 4.etg

Kr. 2.467.000,-

01.08.2014

4-roms/88 kvm 4.etg.

Kr. 4.151.414,-

11.08.2014

3-roms/70 kvm 7.etg

Kr. 3.874.000,-

15.08.2014

2-roms/45 kvm 9.etg

Kr. 2.790,000,-

15.09.2014

2-roms/45 kvm 9.etg.

Kr. 2.650.000,-

23.10.2014

2-roms/45kvm 5.etg.

Kr. 2.619.935,-

15.12.2015

3-roms/74kvm 1.etg.

Kr. 3.712.000,-

01.09.2016

3-roms/80 kvm

3. etg

3.400.000(eksklusivt fellesgjeld)

15.09.2016

2-roms/54kvm 3.etg

Kr. 2.950.000

30.01.2017

2-roms/54 kvm 

2.etg

2.950.000
08.06.2017

3-roms/76 kvm

5.etg

4.500.000
20.06.2017

2-roms/45 kvm

5.etg

2.800.000