Om nøkler, postkasseskilt, tekst i ringeklokkepanel og portåpner til garasjen

Pass godt på nøklene dine, både til egen leilighet og til fellesområdene. Tap av nøkler til fellesområder kan medføre store kostnader for borettslaget dersom det blir nødvendig å legge om alle låsene.

Det skal følge med minst tre ordinære nøkler til egen andel. Denne nøkkelen er ikke nummerert og kan files hos enhver låsesmed.

I tillegg skal det til hver boenhet medfølge tre nøkler som går til felles inngangsdør for oppgangen du bor i, samt til annet fellesareal. Det finnes en oversikt hos styret over hvor mange nøkler som er kvittert ut for din andel. Disse nøklene er nummerert. Ønsker du å bestille flere nøkler, gjøres det gjennom styret. For dette vil du motta faktura fra forretningsfører.

Til hver andel skal det også følge egen nøkkel til dør inntil avlesning av strømforbruk.

Noen andeler har montert sikkerhetslås. Dette har det vært opp til den enkelte andelseier å avgjøre. Ved henvendelse til styret vil du få kontaktinformasjon på den leverandøren som borettslaget har gjort bruk av. Pr dato finnes to typer sikkerhetslåser.

Har du behov for å endre teksten i ringeklokkepanelet utenfor, ta kontakt med styret.

Portåpner til garasjen bestilles gjennom styret. For dette vil du motta faktura fra forretningsfører.