Om innglassing av balkonger

Noen andelseiere har ønsket å skjerme balkongene sine for vind og vær. Styret hentet derfor inn tilbud og nødvendig tillatelse fra Bygningsetaten. Det foreliggende tilbudet var basert på felles bestillinger og planlagt montering fra leverandøren. For de som eventuelt skulle ønske å foreta innglassing i ettertid, kan tilbudet likevel gi en antydning om kostnadene.

Tilbudet fra Lumon var tidsbegrenset til oktober 2010

Glasskjerming av veranda