Om håndtering av søppel i borettslaget

Avhenting av restavfall og papir

Renovasjonsetaten har følgende dager for tømming av restavfall og papir:

Restavfall, ukentlig

- Mandag

- Onsdag

- Fredag

Papir, ukentlig

- Fredag

For å være flinke til å utnytte de papirdunkene vi har, fortsett å gjøre bruk av IKEA-prinsippet: flatpakk alt papir / alle kartonger som kastes ! - så slipper vi å fylle papirdunkene med luft.

Annet avfall

Annet avfal enn papir/papp og vanlig restavfall må ikke plasseres i søppelrommet!

Det påløper store kostnader (som slår tilbake på beboerne) når slikt avfall må kjøres bort etter bestilling.

Beboerne har selv ansvaret for å bli kvitt slikt avfall. Det er meget enkelt å ta en tur innom gjenbruksstasjonen i Brobekkveien 87 på Haraldrud (ved Risløkka). Det er gratis, og det er fort gjort!

Her finner du link til Google Maps med kjørebeskrivelse !

I forbindelse med dugnadene settes ut container som også kan benyttes.