Hva går pengene til?

Lurer du på hva "husleia" går til ? På giroblankettene fra OBOS finner du noen opplysninger. Her er litt mer informasjon om hva de enkelte beløpene skal dekke.

Hva kan du lese ut av giroblanketten?

I spesifikasjonen på blanketten finner du følgende:

Fjernvarme

Dette er betaling for den energien vi får via fjernevarmeleveransen fra Hafslund, og som går både til det varme tappevannet og varmtvannet i radiatorene. På samme måte som for elektrisitet er kan prisen variere gjennom året. Det månedlige beløpet blir derfor et "a konto" beløp, men det er budsjettert for best mulig treff.

Andelen av betaling for fjernvarme for hver leilighet er beregnet ut fra leilighetens areal.

Festeavgift

Vi eier ikke "tomten" vår, som i virkeligheten er et lokk over Gjøvikbanen (se mer om dette under eget menypunkt). Festeavgiften fordeles etter en egen fordelingsnøkkel: 50 % etter leilighetens areal, 50 % etter ren fordeling pr. leilghet.

Garasje

De som har garasjeplass, betaler et månedlig beløp (for tiden kr. 100,-) for denne.

Felleskostnader

Dette er en post som dekker mye forskjellig. Med utgangspunkt i regnskapstallene for 2011 kan en grov fordeling vises slik: