Heisene våre

Jo lenger opp i etasjene en bor, jo sørgeligere er det hvis heisen står. Heisene har egentlig et robust maskineri, men tåler ikke blokkering av dørene. Da vil heisen stoppe og servisemann må tilkalles.

Er det behov for å holde heisdøra åpen, må nøkkelen som henger i heisen brukes. Sett inn nøkkelen, vri til høyre og heisdøra blir stående låst i åpen posisjon. Heisen står inntil nøkkelen vris tilbake og tas ut.

Dersom vi må tilkalle heismontør for å få i gang heisen igjen koster dette fort noen tusen kroner.

Dette er da bortkastede penger som heller kan brukes på mer fornuftige ting.