Burettslagslova

Lov 2003-06-06 nr. 39: Lov om burettslag (burettslagslova) er det fulle navnet på denne sentrale loven for oss som bor i borettslag.

Du finner loven her på Lovdata.