Branninstruks for Enga Borettslag

Borettslaget er pålagt å ha årlige kontroller av brannutstyret i blokka og inne i hver leilighet. 

Det som kontrolleres inne i hver leilighet er brannslange eller pulverapparat avhengig av hva du har i din leilighet. I tillegg kontrolleres brannalarmen som er plassert i taket i gangen. Noen leiligheter har sprinkleranlegg. Disse kontrolleres også. 

Disse tingene vil også kontrolleres i borettslagets fellesområder. Der vil i tillegg blant annet fremkommelighet, tilstrekkelig skilting/informasjon om rømningsveier og skilting på brannslukningsutstyr kontrolleres. 

 

BRANNINSTRUKS

ENGA BORETTSLAG

1. GJØR DEG KJENT MED FØLGENDE:

• Rømningsveier (fra bolig er brannsluse til trapperom rømningsvei)

• Nærmeste manuelle brannmelder (-ved utgang A og B)

• Nærmeste håndslokker/brannslange (-i kjøkkenbenk)

Det er plassert brannslukningsapparater (pulver) i garasjen ved inngang til trappehusene og utenbfor teknisk rom og el-rom.

 

2. HVIS BRANN OPPSTÅR:

• Hvis mulig, prøv å slukke

• Lukk dører (-også til nabo) og vinduer

• Iverksett evakuering

Sørg for å komme deg selv i sikkerhet. Hjelp barn og andre som har behov for assistanse. Heis skal ikke benyttes.

• Trykk på manuell brannmelder og ring brannvesenet på telefon 110

Manuell melder vil aktivisere brannalarmen og aktivisere trykksetting i trapperommet.

 

3. HVIS BRANNALARMEN GÅR:

Lukk dører og vinduer

• Iverksett evakuering

• Dersom trapperommet er blokkert av røyk, forbli i leiligheten med dør lukket og vent på assistanse.

• Alarmen kvitteres ut av beboer(-e) i leiligheten hvor brann er detektert eller brannvesenet. Hvis ikke beboer kvitterer ut og det er tvil om alarmen er falsk, skal manuell brannmelder trykkes inn og brannvesenet alarmeres på telefon 110.

4. SAMLINGSPLASS

Alle samles på utsiden av utgangene A og B.