Borettslagets parkeringsplasser

Borettslaget disponerer parkeringsplasser på inngangssiden av borettslaget og langs fortau mot inngangen.

Langs muren mot inngangspartiet er det to forskjellige typer av plasser. Noen disponerer vi hele døgnet (merket med grønt på bildet), andre mellom kl 18.00 til 07.00. på hverdager, samt lørdag og søndag (merket med blått).

Den kategorien parkeringsplasser som vi disponerer hele døgnet er merket ”Enga borettslag”, mens den andre kategorien er merket ”Enga borettslag, Gjesteparkering 1-8, NB! Reservert Sameiet BJN gate 5 man-fredag i tidsrommet 0700-1800”.

Plassene langs fortau mot inngang går fra jernbanebroen og til porten ca. midt i plankegjerdet (merket grønt på bildet). Plassene på bortsiden av porten disponeres ikke av borettslaget, men av vår nabo Sameiet Biskop Jens Nilssønsgt. 5. Det samme gjelder øvrige oppmerkede parkeringsplasser.

På alle typer parkeringsplasser kreves parkeringsbevis, uavhengig om det er beboers bil eller gjesters bil. Du kan bestille parkeringsbevis hos styret gjennom e-post eller styrets postkasse (styret@engaborettslag.no).