Det kommer kanskje an på hvilken side av huset du befinner deg i. Denne blokka er bygget på lokket over Gjøvikbanen, som var det tradisjonelle skillet mellom de to bydelene.